Gà Đông Tảo

Gà Đông Tảo, cung cấp Gà Đông Tảo giống, gà đông tảo thịt

Gà đông tảo Gò Vấp chuyên cung cấp Gà đông tảo giống, gà đông tảo thịt, thuần chủng chính gốc Khoái Châu.

Sản phẩm mới nhất