giới thiệu về Trại gà Đông tảo thuần chủng Gò Vấp

Trại gà Đông tảo thuần chủng Gò Vấp

Trại gà Đông tảo thuần chủng Gò Vấp và Trại Gà Ông Tư Thới Tam Thôn, Hóc Môn bảo tồn gien cung cấp gà đông tảo thuần chủng chính gốc Khoái Châu Hưng Yên